Finansowa Edukacja

Wpis

sobota, 19 stycznia 2013

Koncern

KONCERN,
grupa przedsiębiorstw należących do tego samego właściciela, mających jednak
odrębną osobowość prawną. Koncern posiada wspólny zarząd, jego struktura polega
na istnieniu przedsiębiorstwa dominującego oraz grupy przedsiębiorstw
zależnych, poddanych jednolitemu kierownictwu, jeśli idzie o rozstrzyganie
najważniejszych kwestii, niezależnych jednak często w swej bieżącej,
operatywnej działalności oraz nie tracących swej odrębności organizacyjnej i
prawnej.

Do jego utworzenia dochodzi przez fuzję lub
przez wykup kontrolnego pakietu udziałów, ale również przez zgodę na korzystanie
przez przedsiębiorstwo dominujące z patentów, licencji itp. innych członków
koncernu. Najczęściej jest to związek spółek.

Koncern może mieć charakter struktury
pionowej, obejmującej przedsiębiorstwa działające w kolejnych fazach jednego,
dużego procesu technologicznego, bądź poziomej, obejmującej jednostki
wykorzystujące te same technologie, wspólną bazę surowcową itp. Może mieć
również strukturę bardziej luźną, zbliżoną do konglomeratu. Jako uczestnik
koncernu występuje często bank, który obsługuje w pierwszym rzędzie
przedsiębiorstwa koncernu.

Głównym celem koncernu jest
zlikwidowanie konkurencji między przedsiębiorstwami oraz utworzenie wspólnoty
kapitałowej wzmacniającej podstawy funkcjonowania, co daje możliwości
rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej, opanowania rynków zbytu oraz
poprawy efektywności gospodarowania.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
edufinansow
Czas publikacji:
sobota, 19 stycznia 2013 09:01

Polecane wpisy